Publikácie

Miroslav Zahradník – Základy jazzovej harmónie

« Späť

Miroslav Zahradník - Základy jazzovej harmónie

Základy jazzovej harmónie

  13.06.2019

Nie každý deň je nedeľa, ale pre slovenskú jazzovú teóriu bude určite nedeľou deň, keď vyšla útla knižka gitaristu, skladateľa, muzikológa a pedagóga Mira Zahradníka s jednoduchým názvom Základy jazzovej harmónie. A nie len pre teóriu, ale hlavne  pre všetkých praktizujúcich hudobníkov, či už začínajúcich adeptov jazzovej hudby alebo skúsenejších jazzových borcov. Každý si tam nájde tematiku, ktorá ho osloví. Poučený snáď všetkými podstatnými jazzovo teoretickými dielami D. Bakera, G. Russella, D. Liebmana, N. Slonimského a mnohých ďaľších autorov, Miro Zahradník ako hudobný teoretik a zároveň jazzový hudobník prináša ucelený systém mimoriadne  užitočných poznatkov. Tvorivo využívajúc znalosti slovenskej hudobnej vedy (M. Filip, R. Berger, J. Beneš), ktorá sa primárne zaoberala skôr vážnou hudbou, ich aplikuje a prepája s jazzovou hudbou a pre ňu charakteristickou improvizáciou. Uvádza pojmy ako suboktávové, oktávové a supra oktávové myslenie alebo systém privilegovaných intervalov slovenského skladateľa a hudobného teoretika Juraja Beneša, dynamické a tonické jadro či princíp centralizácie hudobného teoretika Miroslava Filipa. Načrie aj do princípov akordiky Eugena Suchoňa, hľadá a nachádza dôležité  paralely medzi vážnou hudbou a jazzom a takto sprítomňuje hudobné dejiny v jazzovej hudbe dneška. Len tak letmo uvediem názvy niektorých kapitol, aby si súdny čitateľ predstavil široký tematický záber tejto útlej knižky – Voľná tonalita, Harmonické vzťahy dynamickej tonality, Reharmonizácia, Chromatizácia diatonického priestoru, Symetria v jazzovej harmónii, Teória akordických stupníc, Linearita v jazzovej harmónii, Modalita, … proste radosť sa začítať. A to nie je všetko. Množstvo praktických príkladov, harmonických alebo melodických rozborov, systém akordických značiek, množstvo stupníc a samozrejme aj užitočný súčasný terminologický slovník, ktorý menej znalým priblíži svet súčasného jazzu. Výborné čítanie, ktoré treba však spojiť s prehrávaním príkladov a analytickým počúvaním. A samozrejme cvičením na nástroji akéhokoľvek druhu.

Do toho želá veľa chuti Andrej Kellenberger.

https://skjazz.sk/news/showNew/miroslav-zahradnik-zaklady-jazzovej-harmonie

Ukážka z knihy Základy jazzovej harmónie, princípy a súvislosti.


Tradičné a progresívne harmonické postupy v súčasnom jazze


Niekoľko mesiacov potom, ako sa na slovenskom hudobno-literárnom trhu objavila prvá kniha Mira Zahradníka s názvom Základy jazzovej harmónie, je tu jej vítaná nasledovníčka s nemenej podmanivým názvom – Tradičné a progresívne harmonické postupy v súčasnom jazze. Pokiaľ prvá je skôr učebnicou, druhá je prehľadnou a výstižnou monografiou vývoja harmonického myslenia v jazze od bebopu po súčasnú zvukomaľbu Billa Frisella. V ôsmych kapitolách: 1.Problémové okruhy, súčasný stav problematiky 2.K terminológii a harmonickým princípom v jazze 3.Teoretické východiská na ozrejmenie harmonických vzťahov v jazze 4.Príklady harmonických vzťahov dynamickej tonality v štandardnom jazzovom repertoári 5.Linearita v jazzovej harmónii 6.Modalita v jazzovej harmónii 7.Ambientný sound a zvukomaľba v jazze 8.Vybrané osobnosti slovenskej jazzovej scény po páde „železnej opony“ (toto sú len názvy kapitol!), skutočné vzrušenie prinášajú názvy podkapitol (náhodným výberom spomeniem: Dynamizmus ako dôležitý fenomén harmónie jazzu; Jazzová harmónia vo svetle systému privilegovaných intervalov; Symetria – moderné osvieženie jazzovej harmónie; Harmolodický koncept; Základné princípy stavby zvukomalebných akordov, … systematicky približuje čitateľovi v čase a priestore meniacu sa tvár jazzovej hudby.

Miro Zahradník ako zvedavý jazzový hudobník, skladateľ, aranžér a gitarista, akoby sám pre seba formuloval otázky, na ktoré jednotlivé kapitoly výstižne odpovedajú a tieto odpovede teraz ponúka rovnako vnímavým a zvedavým nadšencom jazzovej hudby. Šírkou aj hĺbkou záberu je táto kniha slovenskej jazzovej hudbe sa venujúcej literatúre, úplne ojedinelá. Sám by som ťažko vedel povedať, čo ma zaujalo najviac, toľko zaujímavých informácií na jednom mieste, ale výnimočnú hodnotu pre slovenského čitateľa majú určite kapitoly venované domácim osobnostiam: Matúšovi Jakabčicovi a Andrejovi Šebanovi a ich prínosu pre jazzovú hudbu a improvizáciu. Vysoko hodnotím tiež veľmi autentickú výpoveď o fenomenálnom Billovi Frisellovi a jeho „Monkovskom“ prístupe k hudobnej tvorbe. Ale nechcem krivdiť ostatným kapitolám – pravdu povediac, rád sa k tejto knižke vraciam a bol by som rád, keby si ju osvojilo čo najviac dychtivých čitateľov z radov mladých hudobníkov, študentov konzervatórií a ostatných hudobných škôl.
Andrej Kellenberger

https://skjazz.sk/news/showNew/miroslav-zahradnik-tradicne-a-progresivne-harmonicke-postupy-v-sucasnom-jazze

Muzička a jej čarovný svet

pripravovaná ilustrovaná kniha a CD pre deti zamerané na oblasť hudobnej teórie.

Vedecko-publikačná činnosť:

Bibliografický zoznam publikačnej činnosti

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiáchZahradník,M.: Jazz personalities after the Downfall of the Iron Curtain Matúš Jakabčic and his contribution to Slovak jazz, In: Jazz from socialist realism to postmodernism (eds. Yvetta Kajanová, Gertrud Pickhan, Rudiger Ritter). Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016.  ISBN 978-3-631-67173-3. – S. 244-263 ( editionJazz under State Socialism vol. 5)Zahradník,M.: Jazz harmony from the perspective of the Most Important Czech/Slovakian and Foreigh Theorists, Univerzita Palackého Olomouc Popular Music in Communist and Post-Communist Europe: State of Research, Perspectives (28-29 march 2017) –ed. Jan Bluml, Yvetta Kajanová, Rudiger Ritter, Peter Lang, Frankfurt am Main, (edition Jazz under State Socialism vol. 6), 2018

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch


Zahradník, M.: Akordická zvukomaľba na príklade gitaristu Billa Frisella. In:  Muzikus. – Roč. 25, č. 7 (2015), s. 38-41.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Zahradnik, M.: Ambientný sound a zvukomaľba v jazze. In: ​Musicologica [elektronický zdroj]. – Č. 1 (2015), nestr. [12 s.] [online]

http://www.musicologica.eu/ambientny-sound-a-zvukomalba-v-jazze/

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 


Zahradník, M.: Základy jazzovej harmónie, princípy a súvislosti. Vysokoškolská učebnica, UK Bratislava, 2018.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách


Zahradník, M.: Tradičné a progresívne harmonické postupy v súčasnom jazze. UK, Bratislava, 2018.

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

Jim Hall – Nadčasový lyrik [Jim Hall – the Eternal Lyric Poet]. In: Hudobný život, 1–2/2014, pp. 43–46

Bill Frisell – Gitarový vizionár [Bill Frisell – the Visionary of the Guitar]. In: Hudobný život, 5/2013, pp. 30–32

Chameleón jazzovej gitary – John Scofield [John Scofield – the Chameleon of Jazz Guitar]. In: Hudobný život, 1–2/2013, pp. 46–48

Larry Coryell – Otec gitarovej fúzie, [Larry Coryell – the Father of Guitar Fusion] In: Hudobný život, 4/2017, pp. 36,37

recenzie pre skjazz.sk, jazz.sk, novypopular.sk, Hudobný život.

  •  
  •  
  •  
  •