Akordická zvukomaľba

Notové a zvukové ukážky zo štúdie Akordická zvukomaľba na príklade gitaristu Billa Frisella. Kompletná štúdia je zverejnená v sekcii Články.

Rozšírené diatonické akordy s pridanou sekundou

Harmonická kadencia T S D T v úzkom a širokom tvare

Obraty kvintakordov s diatonicky a chromaticky modifikovanými hlasom. Tercia akordu Cdur je nahradená tónmi d a f#. Podobne sú pozmenené hlasy v obratoch C/E a C/G.

Modifikované kvintakordy v širokých tvaroch

Klastre, sekundové trojzvuky, odvodené zo stupníc Cdur a Gdur.

Klastre, sekundové trojzvuky, odvodené zo stupníc Ddur a Edur.

Stupnica G dur zahratá zvukomalebným spôsobom využitím techník viazania tónov, oktávového prenesenia hlasov a flažoletu.

Stupnica E dur hraná zvukomalebným spôsobom s použitím klastrových súzvukov v širokých tvaroch

Kvartový štvorzvuk, jeho redukcia na trojzvuk a obraty a následná výmena hlasov.

Septakordy s využitím prázdnych strún gitary.

Septakordy v tvaroch DROP 2. Následná redukcia štvorzukov na trojzvuk.

Septakordy v tónine Gdur a Cdur v tvaroch DROP3.

Redukciou štvorzuku na trojzvuk získame zaujímavé zvukové kombinácie

Zvukomalebné akordy úvodného osemtaktia témy Strange Meeting Billa Frisella.
  •  
  •  
  •  
  •