Akordické postupy v jazze

Typické harmonické postupy jazzovej hudby sú tvorené akordami II., V. a I. stupňa v tónine. Tieto bežné akordické spoje si predstavíme v dnešnej lekcii.

Harmonické postupy v jazze sú založené na kadencii II-V-I.

Charakteristický zvuk jazzovej harmónie vychádza zo spojov dominantných jadier, ktoré príjemne zahmlievajú konkrétnosť tóniny.
Pokiaľ v klasickej harmónii určuje charakter tóniny harmonický spoj toniky, subdominanty a dominanty I-IV-V-I, v jazzovej harmónii sa subdominanta IV nahrádza II. stupňom tóniny.

II. a V. stupeň vytvára harmonicky veľmi silný spoj, ktorý možno používať aj bez tóniky.
Tento spoj sa nazýva dominantné jadro a často sa využíva na vytváranie typických jazzových vybočení z tóniny.

Väčšina jazzových skladieb štandardného repertoáru je vytvorená z harmonických postupov, ktorých základom sú spoje II – V – I.

Jazzový charakter takýchto harmonických postupov umocňuje aj fakt, že jazzové akordy obsahujú takmer vždy septimu.
t. j. pracuje sa minimálne so septakordami, prípadne nónovými akordami.
Aj jednoduchý durový kvintakord napr. C dur sa v jazzovej harmónii obohacuje pridaním intervalu sexty, alebo septimy.

Namiesto akordu C dur, potom hráme v jazzových skladbách akord C6, Cmaj7 alebo Cmaj9.

II. stupeň durovej tóniny je vždy molový so septimou, prípadne s nónou alebo undecimou.

Na II. stupni tóniny C dur teda hráme akord Dm7, Dm9, prípadne Dm11.

Dominantné akordy na V. stupni sú vždy durové s malou septimou a prípadnou nónou alebo tercdecimou.

V C dur to teda bubú akordy G7, G9, G13.

Dominantné septakordy sú v jazzovej harmónii najlepším zdrojom harmonického napätia, ktoré sa uvoľňuje do tóniky.

Napätie v dominantách možno zvýšiť pridaním nedoškálnych tenzií, teda tónov, ktoré sa nenachádzajú v danej tónine. V tomto prípade hovoríme o alterovaných dominantách, v ktorých alterujeme (zvyšujeme alebo znižujeme) kvintu a nónu.
Typické alterované dominantné akordy sú napr. G75+, G75b, G75+9+, G75b9b, G75b9+, G75+9b, G139b, G139+

Najbežnejší jazzový akordický spoj je IIm7-V7-Imaj7,

 v Cdur to teda bude postup Dm7-G7-Cmaj7.

Na obrázku je niekoľko bežných akordických jazzových spojov II., V. a I stupňa v tónine C dur.
Tieto príklady vám ukážu typický jazzový zvuk, ktorým možno obohatiť aj bežné piesne, prípadne vytvoriť základ jednoduchých  jazzových skladieb.

Pr. akordické postupy II – V  –  I


  •  
  •  
  •  
  •